utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha