Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Heile gruppa blir delt inn i par.
  2. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet.
  3. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse.
  4. Under den første improvisasjonen står det andre paret og observerer situasjonen.
  5. Det andre paret gjenskapar situasjonen som dei nettopp observerte, med både replikkar og bevegelse.
  6. Det andre paret startar med å improvisera ein situasjon, og det første paret gjenskapar situasjonen som dei nettopp observerte.
  7. Para sirkulerer rundt i rommet, og finn nye par å jobba saman med.

Døme på situasjonar:
To elevar som møtest utanfor rektor sitt kontor.
Ein journalist som møter ordføraren.
Ein busspassasjer som møter billettkontrolløren.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Parøvingar, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Kopier situasjonen