Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Heile gruppa blir delt inn i par.
  2. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet.
  3. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse.
  4. Under den første improvisasjonen står det andre paret og observerer situasjonen.
  5. Det andre paret gjenskapar situasjonen som dei nettopp observerte, med både replikkar og bevegelse.
  6. Det andre paret startar med å improvisera ein situasjon, og det første paret gjenskapar situasjonen som dei nettopp observerte.
  7. Para sirkulerer rundt i rommet, og finn nye par å jobba saman med.

Døme på situasjonar:
To elevar som møtest utanfor rektor sitt kontor.
Ein journalist som møter ordføraren.
Ein busspassasjer som møter billettkontrolløren.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Parøvingar, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Kopier situasjonen