Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag, Teknologi

Forfattar:

Kompetansemål:

gjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi påutforska elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk, og samtala om korleis me utnyttar elektrisk energi i dagleglivet

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Ohms lov