Kroppspress

Ungdata-undersøkinga viser at 7 av 10 ungdommar opplever press om å sjå bra ut eller å ha ein fin kropp, og mange unge opplever at kroppspresset blir ei utfordring i kvardagen.

Særleg i ungdomsåra, når kroppen er i stadig forandring og ein prøver å «finna seg sjølv», kan det vera vanskeleg å akseptera sin eigen kropp. Og det blir ikkje betre når media og populærkulturen framstiller éin bestemt kroppstype som «idealkroppen».

Det finst like mange forskjellige kroppar som det finst menneske i verda. Prøv heller å akseptera kroppen din, enn å streva etter å bli noko anna enn du er. (Illustrasjon: Amund Thomsen)

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up