Kroppspress

Særleg i ungdomsåra er me veldig sårbare for kroppspress, som kan påverka både sjølvtilliten og sjølvbiletet vårt. Korleis kan ein stå imot eller motarbeida kroppspress.

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Kroppspress