Lesing for å læra

Før lesing kan du:

 • tenkja over kva du kan om emnet frå før. Lag gjerne eit tankekart for å organisera og skriva ned tankane dine.
 • sjå på titlar og bilete. Kva kan bileta fortelja deg?
 • lesa samandraget av teksten, for å danna eit oversyn over kva teksten handlar om.
 • tenkja over kva du vil læra av å lesa teksten. Bruk gjerne eit VØL-skjema for å ordna tankane dine.
 • tenkja over kvifor du skal lesa denne teksten.

Medan du les kan du:

 • passa på at du forstår alt du les.
 • notera stikkord og nøkkelsetningar frå teksten.
 • markera faguttrykk og streka under vanskelege ord. Sjekk opp kva desse orda betyr, og les teksten om igjen.
 • oppsummera medan du les. Ta gjerne tenkjepausar etter kvart avsnitt eller kvar side.

Etter lesinga kan du:

 • lesa samandraget av teksten.
 • skriva ditt eige samandrag av teksten.
 • laga repetisjonsspørsmål til teksten.
 • laga tankekart som oppsummerer innhaldet i teksten.
 • arbeida med oppgåver til teksten.
 • tenkja over kva du lærte av å lesa teksten.
Kjelder:
Blichfeldt, K., Heggem, T. G., Nilsen, M. & Øygarden, B. (2014). Nye Kontekst 8-10. Oslo: Gyldendal.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Tekst i kontekst

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lesing for å læra