Mitt forbilde

FØREMÅL: I denne improvisasjonsøvinga får deltakarane trening i å dikta opp og fortelja om oppdikta personar. Øvinga kan gjerast både i fellesskap og i mindre grupper.

UTSTYR:  Like mange bilete av ukjende personar som talet på deltakarar. Desse bileta kan til dømes hentast frå vekeblad, aviser eller Internett.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane får utdelt kvar sitt bilete av ein ukjend person.
 2. Deltakarane har fem minutt på seg til å dikta/improvisera fram ei historie om denne personen:
  • Kort biografi
  • Kva jobbar personen med?
  • Kva drøymer personen om?
  • Kvifor er denne personen deltakaren sitt forbilde?
 3. Når tida er ute, stiller deltakarane seg opp og presenterer personane for kvarandre.

Tips: Det er viktig at deltakarane ikkje kjenner personane som er avbilda. Styr difor unna bilete av kjendisar.

For nybegynnarar:
Øvinga kan godt gjerast sitjande i ein ring, då det er mindre skremmande for ferske deltakarar.

For vidarekomne:
Deltakarane framfører presentasjonane sine ståande framfor dei andre. Det kan òg tenkjast at dei vil få uventa spørsmål om personen, som dei må improvisera fram eit svar på.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Improvisasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up