Mitt forbilde

FØREMÅL: I denne improvisasjonsøvinga får deltakarane trening i å dikta opp og fortelja om oppdikta personar. Øvinga kan gjerast både i fellesskap og i mindre grupper.

UTSTYR:  Like mange bilete av ukjende personar som talet på deltakarar. Desse bileta kan til dømes hentast frå vekeblad, aviser eller Internett.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane får utdelt kvar sitt bilete av ein ukjend person.
 2. Deltakarane har fem minutt på seg til å dikta/improvisera fram ei historie om denne personen:
  • Kort biografi
  • Kva jobbar personen med?
  • Kva drøymer personen om?
  • Kvifor er denne personen deltakaren sitt forbilde?
 3. Når tida er ute, stiller deltakarane seg opp og presenterer personane for kvarandre.

Tips: Det er viktig at deltakarane ikkje kjenner personane som er avbilda. Styr difor unna bilete av kjendisar.

For nybegynnarar:
Øvinga kan godt gjerast sitjande i ein ring, då det er mindre skremmande for ferske deltakarar.

For vidarekomne:
Deltakarane framfører presentasjonane sine ståande framfor dei andre. Det kan òg tenkjast at dei vil få uventa spørsmål om personen, som dei må improvisera fram eit svar på.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Improvisasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Mitt forbilde