Morgonfugl

FØREMÅL: I denne mimeøvinga skal deltakarane samarbeida og jobba kreativt for å skildra ein kvardagsleg situasjon.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Del deltakarane inn i grupper på fire eller fem.
 2. Éin av deltakarane i gruppa skal spela ein person, medan dei andre skal mima ulike gjenstandar som denne personen treng.
 3. Situasjonen som skal mimast: Personen vaknar om morgonen, står opp om, tek morgonstellet, lagar og et frukost, og går til slutt ut av ytterdøra.
 4. Gruppa får 10-15 minutt til å førebu ei handling og fordela roller.
 5. Gruppene framfører situasjonane sine for dei andre gruppene.

Tips: Instruktøren/leiaren må påpeika for deltakarane at alle tinga som personen treng mimast av dei andre deltakarane på gruppa, til dømes er det ikkje godt nok å mima at ein pussar tennene; éin av dei andre på gruppa må mima tannbørsten. Deltakarane som skal mima gjenstandar kan med fordel leggja på lydeffektar.

Døme på gjenstandar som kan mimast:

 • seng
 • klesskap
 • klede
 • dører
 • toalett
 • vask
 • spegel
 • tannbørste
 • dusj
 • handklede
 • trapp
 • kjøkkenskap
 • kjøleskap
 • mat
 • skål/tallerken, glas, bestikk
 • sko
 • ransel
 • paraply

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Miming, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Morgonfugl