Morgonfugl

FØREMÅL: I denne mimeøvinga skal deltakarane samarbeida og jobba kreativt for å skildra ein kvardagsleg situasjon.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Del deltakarane inn i grupper på fire eller fem.
 2. Éin av deltakarane i gruppa skal spela ein person, medan dei andre skal mima ulike gjenstandar som denne personen treng.
 3. Situasjonen som skal mimast: Personen vaknar om morgonen, står opp om, tek morgonstellet, lagar og et frukost, og går til slutt ut av ytterdøra.
 4. Gruppa får 10-15 minutt til å førebu ei handling og fordela roller.
 5. Gruppene framfører situasjonane sine for dei andre gruppene.

Tips: Instruktøren/leiaren må påpeika for deltakarane at alle tinga som personen treng mimast av dei andre deltakarane på gruppa, til dømes er det ikkje godt nok å mima at ein pussar tennene; éin av dei andre på gruppa må mima tannbørsten. Deltakarane som skal mima gjenstandar kan med fordel leggja på lydeffektar.

Døme på gjenstandar som kan mimast:

 • seng
 • klesskap
 • klede
 • dører
 • toalett
 • vask
 • spegel
 • tannbørste
 • dusj
 • handklede
 • trapp
 • kjøkkenskap
 • kjøleskap
 • mat
 • skål/tallerken, glas, bestikk
 • sko
 • ransel
 • paraply

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Miming, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Morgonfugl