Nyheitskriterium (VISAK)

Alle media – både aviser, radio, fjernsyn og nettaviser – ynskjer å formidla nyheiter, altså noko som folk ikkje veit frå før. Media bruker VISAK-kriteria som kjenneteikn på kva som er nyheiter.

Vesentleg: Hendinga bør vera viktig for mange.
Identifikasjon: Hendinga bør angå mange lesarar.
Sensasjon: Hendinga bør skilja seg ut frå det som er vanleg.
Aktuelt: Hendinga bør vera ny eller ikkje tidlegare kjent.
Konflikt: Konflikar eller usemje er som regel spanande å lesa om.

Kjelde:
Avis i skolen (2011). Avisheftet mitt: Avis – eit massemedium. Mediebedriftenes Landsforening.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Skriftleg tekstskaping, Språket som system og moglegheit

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Nyheitskriterium (VISAK)