Nyheitskriterium (VISAK)

Alle media – både aviser, radio, fjernsyn og nettaviser – ynskjer å formidla nyheiter, altså noko som folk ikkje veit frå før. Media bruker VISAK-kriteria som kjenneteikn på kva som er nyheiter.

Vesentleg: Hendinga bør vera viktig for mange.
Identifikasjon: Hendinga bør angå mange lesarar.
Sensasjon: Hendinga bør skilja seg ut frå det som er vanleg.
Aktuelt: Hendinga bør vera ny eller ikkje tidlegare kjent.
Konflikt: Konflikar eller usemje er som regel spanande å lesa om.

Kjelder:
Avis i skolen (2011). Avisheftet mitt: Avis – eit massemedium. Mediebedriftenes Landsforening.

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up