Nytt bruksområde

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane øving i å improvisera fram nye bruksområde for kjende og ukjende gjenstandar.

UTSTYR: Fleire ulike rekvisittar i ulike storleikar og former.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Instruktøren/leiaren legg fleire ulike rekvisittar midt på golvet.
  2. Deltakarane stiller seg i ein ring rundt rekvisittane.
  3. Øvinga startar med at éin av deltakarane går inn i midten av ringen og plukkar opp éin rekvisitt.
  4. Deltakaren går tilbake til plassen sin, og mimar/improviserer eit nytt bruksområde for rekvisitten: Bruksområdet som blir mima må vera noko heilt anna enn det faktiske bruksområdet.
  5. Når deltakaren er ferdig med miminga, legg vedkomande rekvisitten tilbake i midten og går tilbake til plassen sin.
  6. Øvinga held fram med at turen går vidare til neste deltakar til venstre, som gjentek pkt. 4 og 5.

Tips: Desto fjernare bruksområde som blir mima/improvisert, desto meir morosam blir øvinga for deltakarane.

For vidarekomne:
Meir erfarne deltakarar kan gjerne forklara kva rekvisitten er og kva den kan brukast til, medan dei demonstrerer korleis rekvisitten skal brukast.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Improvisasjon, Miming

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Nytt bruksområde