Nytt bruksområde

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane øving i å improvisera fram nye bruksområde for kjende og ukjende gjenstandar.

UTSTYR: Fleire ulike rekvisittar i ulike storleikar og former.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Instruktøren/leiaren legg fleire ulike rekvisittar midt på golvet.
  2. Deltakarane stiller seg i ein ring rundt rekvisittane.
  3. Øvinga startar med at éin av deltakarane går inn i midten av ringen og plukkar opp éin rekvisitt.
  4. Deltakaren går tilbake til plassen sin, og mimar/improviserer eit nytt bruksområde for rekvisitten: Bruksområdet som blir mima må vera noko heilt anna enn det faktiske bruksområdet.
  5. Når deltakaren er ferdig med miminga, legg vedkomande rekvisitten tilbake i midten og går tilbake til plassen sin.
  6. Øvinga held fram med at turen går vidare til neste deltakar til venstre, som gjentek pkt. 4 og 5.

Tips: Desto fjernare bruksområde som blir mima/improvisert, desto meir morosam blir øvinga for deltakarane.

For vidarekomne:
Meir erfarne deltakarar kan gjerne forklara kva rekvisitten er og kva den kan brukast til, medan dei demonstrerer korleis rekvisitten skal brukast.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Improvisasjon, Miming

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Nytt bruksområde