Olga, Olga

FØREMÅL: Denne morosame og fengjande songleiken er godt eigna til å varma opp både kropp og stemme.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane stiller seg opp i ein ring.
 2. Instruktøren/leiaren fortel kort om «Olga»: Olga er ei budeie som held til oppe på ei seter, og ho har nesten like store jur som kyrne.
 3. Instruktøren/leiaren byrjar å marsjera på staden, og får dei andre deltakarane til å vera med på marsjeringa.
 4. Gruppa skal no framføra eit stev på jærdialekt, med tilhøyrande overdrivne rørsler. Stevet går slik:

  Olga, Olga kydne din» e dau.
  Nei, dei e» «kje dau!
  Dei gjeng oppi lia og ete på lauv.
  Olga, Olga, oh!

 5. Instruktøren/leiaren syng éi og éi line, og dei andre deltakarane gjentek.
 6. Etter kvar gjennomgang blir melodien transponert éin tone høgare.

Tips: Det blir løgnare om ein syng orda dau og lauv i slutten på 1.-3. setning med knekk i røysta.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Rørsleøvingar, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Olga, Olga