Olga, Olga

FØREMÅL: Denne morosame og fengjande songleiken er godt eigna til å varma opp både kropp og stemme.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane stiller seg opp i ein ring.
 2. Instruktøren/leiaren fortel kort om «Olga»: Olga er ei budeie som held til oppe på ei seter, og ho har nesten like store jur som kyrne.
 3. Instruktøren/leiaren byrjar å marsjera på staden, og får dei andre deltakarane til å vera med på marsjeringa.
 4. Gruppa skal no framføra eit stev på jærdialekt, med tilhøyrande overdrivne rørsler. Stevet går slik:

  Olga, Olga kydne din» e dau.
  Nei, dei e» «kje dau!
  Dei gjeng oppi lia og ete på lauv.
  Olga, Olga, oh!

 5. Instruktøren/leiaren syng éi og éi line, og dei andre deltakarane gjentek.
 6. Etter kvar gjennomgang blir melodien transponert éin tone høgare.

Tips: Det blir løgnare om ein syng orda dau og lauv i slutten på 1.-3. setning med knekk i røysta.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Rørsleøvingar, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Olga, Olga