Olga, Olga

FØREMÅL: Denne morosame og fengjande songleiken er godt eigna til å varma opp både kropp og stemme.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane stiller seg opp i ein ring.
 2. Instruktøren/leiaren fortel kort om «Olga»: Olga er ei budeie som held til oppe på ei seter, og ho har nesten like store jur som kyrne.
 3. Instruktøren/leiaren byrjar å marsjera på staden, og får dei andre deltakarane til å vera med på marsjeringa.
 4. Gruppa skal no framføra eit stev på jærdialekt, med tilhøyrande overdrivne rørsler. Stevet går slik:

  Olga, Olga kydne din» e dau.
  Nei, dei e» «kje dau!
  Dei gjeng oppi lia og ete på lauv.
  Olga, Olga, oh!

 5. Instruktøren/leiaren syng éi og éi line, og dei andre deltakarane gjentek.
 6. Etter kvar gjennomgang blir melodien transponert éin tone høgare.

Tips: Det blir løgnare om ein syng orda dau og lauv i slutten på 1.-3. setning med knekk i røysta.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Rørsleøvingar, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Meny

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Olga, Olga