Administrasjonsrådet

eit råd som blei oppretta av Høgsterett 15. april 1940; hadde ansvar for å halda det norske samfunnet i gang i dei okkuperte delane av landet; rådet fungerte fram til slutten av september, då det blei oppløyst av rikskommissær Josef Terboven

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Administrasjonsrådet