Administrasjonsrådet

« Back to Glossary Index

eit råd som blei oppretta av Høgsterett 15. april 1940; hadde ansvar for å halda det norske samfunnet i gang i dei okkuperte delane av landet; rådet fungerte fram til slutten av september, då det blei oppløyst av rikskommissær Josef Terboven

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Administrasjonsrådet