Administrasjonsrådet

eit råd som blei oppretta av Høgsterett 15. april 1940; hadde ansvar for å halda det norske samfunnet i gang i dei okkuperte delane av landet; rådet fungerte fram til slutten av september, då det blei oppløyst av rikskommissær Josef Terboven

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Administrasjonsrådet