Altmark-saka

då britiske marinefartøy i februar 1940 borda den tyske tankeren «Altmark» i Jøssingfjorden i Rogaland, for å frigje britiske sjømenn som var blitt tekne som fangar av tyskarane; hendinga blei brukt som argument for at den norske regjeringa ikkje greidde å forsvara landet sin nøytralitet

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Altmark-saka