Altmark-saka

då britiske marinefartøy i februar 1940 borda den tyske tankeren «Altmark» i Jøssingfjorden i Rogaland, for å frigje britiske sjømenn som var blitt tekne som fangar av tyskarane; hendinga blei brukt som argument for at den norske regjeringa ikkje greidde å forsvara landet sin nøytralitet

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Altmark-saka