blokkerer

blokkering; motsett av å akseptera; eit vanleg problem blant nybegynnarar innan improvisasjonsteater; skjer når ein utøvar hindrar framdrift og kreativitet i improvisasjonen ved å

  • ikkje spela vidare på idéar frå avsendar (avslå)
  • ta over styringa på handlinga ved å gjennomføra ein idé som ein sjølv synest er morosam (kontrollera)
keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
blokkerer