blokkerer

« Back to Glossary Index

blokkering; motsett av å akseptera; eit vanleg problem blant nybegynnarar innan improvisasjonsteater; skjer når ein utøvar hindrar framdrift og kreativitet i improvisasjonen ved å

  • ikkje spela vidare på idéar frå avsendar (avslå)
  • ta over styringa på handlinga ved å gjennomføra ein idé som ein sjølv synest er morosam (kontrollera)
« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
blokkerer