dei tretten koloniane

Det britiske flagget i perioden 1707–1800.

dei tretten britiske koloniane på austkysten av Nord-Amerika, som seinare skulle bli til USA; kolonien Delaware, provinsen Pennsylvania, provinsen New Jersey, provinsen Georgia, kolonien Connecticut, provinsen Massachusetts Bay, provinsen Maryland, provinsen Sør-Carolina, provinsen New Hampshire, kolonien Virginia, provinsen New York, provinsen Nord-Carolina, og Rhode Island-kolonien og Providence-plantasjane

Sjå detaljert kart frå Cappelen Damm →

Dagens USA med dei tretten opphavlege koloniane merka med raudt. (Illustrasjon: Connormah/Wikimedia Commons)
keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
dei tretten koloniane