dei tretten koloniane

Det britiske flagget i perioden 1707–1800.

dei tretten britiske koloniane på austkysten av Nord-Amerika, som seinare skulle bli til USA; kolonien Delaware, provinsen Pennsylvania, provinsen New Jersey, provinsen Georgia, kolonien Connecticut, provinsen Massachusetts Bay, provinsen Maryland, provinsen Sør-Carolina, provinsen New Hampshire, kolonien Virginia, provinsen New York, provinsen Nord-Carolina, og Rhode Island-kolonien og Providence-plantasjane

Sjå detaljert kart frå Cappelen Damm →

Dagens USA med dei tretten opphavlege koloniane merka med raudt. (Illustrasjon: Connormah/Wikimedia Commons)

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
dei tretten koloniane