den industrielle revolusjonen

særleg brukt om industrialiseringa som starta i England på slutten av 1700- og byrjinga av 1800-talet; ei rask innføring av industri eller omlegging til industrimetodar i næringsliv eller produksjon, samt dei påfølgjande endringane i samfunnsforholda

Kjelde: Store norske leksikon

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
den industrielle revolusjonen