den industrielle revolusjonen

særleg brukt om industrialiseringa som starta i England på slutten av 1700- og byrjinga av 1800-talet; ei rask innføring av industri eller omlegging til industrimetodar i næringsliv eller produksjon, samt dei påfølgjande endringane i samfunnsforholda

Kjelde: Store norske leksikon

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
den industrielle revolusjonen