den industrielle revolusjonen

særleg brukt om industrialiseringa som starta i England på slutten av 1700- og byrjinga av 1800-talet; ei rask innføring av industri eller omlegging til industrimetodar i næringsliv eller produksjon, samt dei påfølgjande endringane i samfunnsforholda

Kjelde: Store norske leksikon

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
den industrielle revolusjonen