fagspråk

språk som blir nytta av ei yrkesgruppe eller innanfor spesielle område, ofte kjenneteikna av eit spesielt og teknisk ordtilfang

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
fagspråk