fascisme

politisk rørsle, ideologi og eit politisk system som utvikla seg i Italia i starten av 1900-talet; fascisme kjem av ordet fasci (frå romersk fasces = risknippe); fascismen var basert på idéen om at individet måtte vera fullstendig underlagt staten, folkefellesskapet og ein førar, og avviste demokratiet som eit politisk prinsipp

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
fascisme