fascisme

politisk rørsle, ideologi og eit politisk system som utvikla seg i Italia i starten av 1900-talet; fascisme kjem av ordet fasci (frå romersk fasces = risknippe); fascismen var basert på idéen om at individet måtte vera fullstendig underlagt staten, folkefellesskapet og ein førar, og avviste demokratiet som eit politisk prinsipp

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
fascisme