fascisme

« Back to Glossary Index

politisk rørsle, ideologi og eit politisk system som utvikla seg i Italia i starten av 1900-talet; fascisme kjem av ordet fasci (frå romersk fasces = risknippe); fascismen var basert på idéen om at individet måtte vera fullstendig underlagt staten, folkefellesskapet og ein førar, og avviste demokratiet som eit politisk prinsipp

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
fascisme