fotosyntese

« Back to Glossary Index

prosessen som grøne planter bruker lys til å laga sukker (energi) og oksygen frå vann og karbondioksid, skjer i kloroplastane (dei grøne delene) til plantene.

6H2O + 6CO2 + energi frå sollys → C6H12O6 + 6O2

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
fotosyntese