fotosyntese

prosessen som grøne planter bruker lys til å laga sukker (energi) og oksygen frå vann og karbondioksid, skjer i kloroplastane (dei grøne delene) til plantene.

6H2O + 6CO2 + energi frå sollys → C6H12O6 + 6O2

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
fotosyntese