fvt.

forkorting for «før vår tidsrekning»; brukt i staden for f.Kr. (før Kristus)

Kjelde: Ryste, Marte Ericsson: fvt. i Store norske leksikon på snl.no. Henta 15. mars 2022 frå https://snl.no/fvt

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
fvt.