Grunnlova

den høgaste rettskjelda i Noreg; vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll 16. mai 1814 og underskriven 17. mai 1814; viktige prinsipp i Grunnlova er folkesuverenitet (folket sin rett til å styra gjennom folkevalde representantar), maktfordeling (maktbalanse mellom lovgjevande, dømmande og utøvande makt) og menneskerettar (rettstryggleik, tale- og ytringsfridom)

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Grunnlova