Grunnlova

den høgaste rettskjelda i Noreg; vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll 16. mai 1814 og underskriven 17. mai 1814; viktige prinsipp i Grunnlova er folkesuverenitet (folket sin rett til å styra gjennom folkevalde representantar), maktfordeling (maktbalanse mellom lovgjevande, dømmande og utøvande makt) og menneskerettar (rettstryggleik, tale- og ytringsfridom)

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Grunnlova