Grunnlova

den høgaste rettskjelda i Noreg; vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll 16. mai 1814 og underskriven 17. mai 1814; viktige prinsipp i Grunnlova er folkesuverenitet (folket sin rett til å styra gjennom folkevalde representantar), maktfordeling (maktbalanse mellom lovgjevande, dømmande og utøvande makt) og menneskerettar (rettstryggleik, tale- og ytringsfridom)

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Grunnlova