kommunisme

retning innanfor sosialismen med mål om eit klasselaust samfunn, der menneska var frigjort frå all slags ytre tvang, lønnsslaveri og frammandgjering; i eit kommmunistisk samfunn skulle naturressursane, arbeidskrafta og kapitalen eigast av fellesskapet (styrast av staten), og fordelinga skulle skje etter behov, og ikkje lenger etter privilegier eller rikdom

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
kommunisme