kommunisme

retning innanfor sosialismen med mål om eit klasselaust samfunn, der menneska var frigjort frå all slags ytre tvang, lønnsslaveri og frammandgjering; i eit kommmunistisk samfunn skulle naturressursane, arbeidskrafta og kapitalen eigast av fellesskapet (styrast av staten), og fordelinga skulle skje etter behov, og ikkje lenger etter privilegier eller rikdom

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
kommunisme