kommunisme

retning innanfor sosialismen med mål om eit klasselaust samfunn, der menneska var frigjort frå all slags ytre tvang, lønnsslaveri og frammandgjering; i eit kommmunistisk samfunn skulle naturressursane, arbeidskrafta og kapitalen eigast av fellesskapet (styrast av staten), og fordelinga skulle skje etter behov, og ikkje lenger etter privilegier eller rikdom

keyboard_arrow_up