nazismen

« Back to Glossary Index

politisk ideologi; kortform av namnet til det tyske politiske partiet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); grunnlagt i München i åra 1919–1920; hovudtrekka i ideologien var ei ekstrem raselære, jødehat og mistillit til demokratiske styreformer

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
nazismen