nazismen

politisk ideologi; kortform av namnet til det tyske politiske partiet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); grunnlagt i München i åra 1919–1920; hovudtrekka i ideologien var ei ekstrem raselære, jødehat og mistillit til demokratiske styreformer

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
nazismen