opphavar

den som skaper eit andsverk og har opphavsretten til eit litterært eller kunstnarisk verk (tekstar, munnlege foredrag, sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, måleri, teikningar, grafikk, skulpturar, bygningskunst, biletvev, kunsthandverk, kart, modellar, dataprogram); opphavsretten gjev opphavaren einerett til å rå over andsverket

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
opphavar