opphavar

« Back to Glossary Index

den som skaper eit andsverk og har opphavsretten til eit litterært eller kunstnarisk verk (tekstar, munnlege foredrag, sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, måleri, teikningar, grafikk, skulpturar, bygningskunst, biletvev, kunsthandverk, kart, modellar, dataprogram); opphavsretten gjev opphavaren einerett til å rå over andsverket

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
opphavar