opphavar

den som skaper eit andsverk og har opphavsretten til eit litterært eller kunstnarisk verk (tekstar, munnlege foredrag, sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, måleri, teikningar, grafikk, skulpturar, bygningskunst, biletvev, kunsthandverk, kart, modellar, dataprogram); opphavsretten gjev opphavaren einerett til å rå over andsverket

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
opphavar