opplysningstida

« Back to Glossary Index

tida i Europa og Nord-Amerika mellom slutten av 1600-talet og starten på 1800-talet; fornuft, fridom og framskritt var sentrale tankar i denne perioden; tenkarane hadde tru på at menneska kunne bruka kunnskap til å skapa ei betre verd; tankane frå opplysningstida førte gjennom dei komande hundreåra til omfattande endringar på alle samfunnsområde

« Back to Glossary Index
Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
opplysningstida