opplysningstida

tida i Europa og Nord-Amerika mellom slutten av 1600-talet og starten på 1800-talet; fornuft, fridom og framskritt var sentrale tankar i denne perioden; tenkarane hadde tru på at menneska kunne bruka kunnskap til å skapa ei betre verd; tankane frå opplysningstida førte gjennom dei komande hundreåra til omfattande endringar på alle samfunnsområde

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
opplysningstida