opplysningstida

tida i Europa og Nord-Amerika mellom slutten av 1600-talet og starten på 1800-talet; fornuft, fridom og framskritt var sentrale tankar i denne perioden; tenkarane hadde tru på at menneska kunne bruka kunnskap til å skapa ei betre verd; tankane frå opplysningstida førte gjennom dei komande hundreåra til omfattande endringar på alle samfunnsområde

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
opplysningstida