regjeringa

den utøvande statsmakta i Noreg; består av statsministeren (leiar) og statsrådar som har ansvar for kvart sitt departement; føreslår dei fleste sakene for Stortinget og har ansvar for å gjennomføra vedtaka til Stortinget

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
regjeringa