regjeringa

den utøvande statsmakta i Noreg; består av statsministeren (leiar) og statsrådar som har ansvar for kvart sitt departement; føreslår dei fleste sakene for Stortinget og har ansvar for å gjennomføra vedtaka til Stortinget

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
regjeringa