Forsøk: Pasteurisering av mjølk

Fakta

Mjølk som blir selt i butikken er pasteurisert. Det betyr at mjølka er varmebehandla, slik at dei fleste bakteriane er drepne. Meieria bruker lågpasteurisering, der mjølka blir varma opp til 72 °C i 15 sekund. I dette forsøket skal me varma opp mjølka til lenger, og til litt høgare temperatur, så me er på den sikre sida.

Ved pasteurisering blir ikkje bakteriane sine «skal-kapslar» (sporer) øydelagt. Etter ei tid vil det difor bli bakterievekst i mjølka igjen. For å hindra dette må me sterilisera mjølka, ved å varma den opp til over 100 °C under trykk i lengre tid. Då blir derimot næringsverdien til mjølka dårlegare.

Framgangsmåte

 1. Bruk pipetten til å få 10 ml mjølk i fire reagensrøyr.
 2. Merk reagensrøyra med nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
 3. Bruk varmebrennar/varmeplate og vassbad til å varma opp mjølka i reagensrøyr 1, 2 og 3 til 80 °C, slik at mjølka blir pasteurisert. Pass på å heile tida kontrollera temperaturen med termometer.
 4. Etter ca. 30 sekund bruker du kaldt vassbad til å kjøla ned reagensrøyr 1, 2 og 3 til romtemperatur.
 5. Set kork på reagensrøyr 3 og 6.
 6. Set reagensrøyr 1 og 4 i kjøleskap, og reagensrøyr 2, 3, 5 og 6 i romtemperatur.
 7. Undersøk korleis det går med mjølka i kvart av reagensrøyra etter éin dag, to dagar, tre dagar og fire dagar. Sjå på den og lukt på den, men ikkje smak!
 8. Lag eit observasjonsskjema som viser utviklinga i dei seks reagensrøyra.

Er det nokre forskjellar mellom mjølka i kvart av reagensrøyra?

Korleis kan ein forklara eventuelle forskjellar?

Material og utstyr

 • upasteurisert mjølk frå mjølkeprodusent
 • 1 pipette
 • 6 reagensrøyr
 • reagensrøyrhaldar
 • 1 begerglas med kaldt vatn
 • 1 begerglas med vatn til varmt vassbad
 • varmeplate eller gassbrennar
 • fyrstikker
 • termometer

Foto

(Foto: Colourbox)[/caption]

Kjelder

Steineger, Erik og Wahl, Andreas (2013). Nova 8: Naturfag for ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm.

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Forsøk: Pasteurisering av mjølk