Politiske parti

→ Prøv NRK sin valgomat, for å finna ut kva politisk parti du er mest einig med

Kjelder:

Arbeidarpartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/ap.pdf
Framstegspartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/frp.pdf
Høgre. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/h.pdf
Kristeleg Folkeparti. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/krf.pdf
Miljøpartiet Dei Grøne. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/mdg.pdf
Senterpartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/sp.pdf
Sosialistisk Venstreparti. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/sv.pdf
Stortinget. (16.08.2016). Politiske parti. Henta 01.09.2017 frå https://www.stortinget.no/nn/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/vidaregaande-skule/politiske-parti/
Venstre. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/v.pdf

Creative Commons-lisens Attribution-NonCommercial-ShareAlikeDel

Sist oppdatert:

Kategori:

Samfunn, politikk og kultur, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Politiske parti