→ Prøv NRK sin valgomat, for å finna ut kva politisk parti du er mest einig med

Kjelder:
Arbeidarpartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/ap.pdf

Framstegspartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/frp.pdf

Høgre. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/h.pdf

Kristeleg Folkeparti. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/krf.pdf

Miljøpartiet Dei Grøne. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/mdg.pdf

Senterpartiet. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/sp.pdf

Sosialistisk Venstreparti. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/sv.pdf

Stortinget. (16.08.2016). Politiske parti. Henta 01.09.2017 frå https://www.stortinget.no/nn/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/vidaregaande-skule/politiske-parti/

Venstre. (2017). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd barna. Henta 01.09.2017 frå https://www.reddbarna.no/Media/bv/v.pdf

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringarreflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Politiske parti