→ Prøv Barnas Valg sin valgomat, for å finna ut kva politisk parti du er mest einig med

Kjelder:
Arbeidarpartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Framstegspartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Høgre. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Kristeleg Folkeparti. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Miljøpartiet Dei Grøne. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Senterpartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Sosialistisk Venstreparti. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Raudt. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Venstre. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Stortinget. (07.06.2021). Partiene på Stortinget. Henta 05.08.2021 frå https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/ungdomstrinnet/valg-og-pavirkning/politiske-parter/

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringarreflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Politiske parti