→ Prøv Barnas Valg sin valgomat, for å finna ut kva politisk parti du er mest einig med

Kjelder:
Arbeidarpartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Framstegspartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Høgre. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Kristeleg Folkeparti. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Miljøpartiet Dei Grøne. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Senterpartiet. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Sosialistisk Venstreparti. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Raudt. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Venstre. (2021). Barnepartiprogram til Barnas valg, Redd Barna.

Stortinget. (07.06.2021). Partiene på Stortinget. Henta 05.08.2021 frå https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/ungdomstrinnet/valg-og-pavirkning/politiske-parter/

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringarreflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Politiske parti