Porno

Mange bruker porno når dei onanerer eller har sex, eller som inspirasjon til eige sexliv.

Porno er bilete, tekstar eller filmar med eit seksuelt innhald, og målet er at du som ser eller les dette skal bli kåt. Vanlegvis viser porno sex mellom vaksne menneske, ofte med fokus på kjønnsorgana, men det finst òg ulovleg porno.

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag, Sex – og sånt

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta spørsmål knytta til seksuell og reproduktiv helsereflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up