Sex

Det er godt å ha sex, men den første gongen kan det vera både spanande og skremmande. Jenter kan lura på om det vil gjera vondt, og gutar kan vera spente på kor lenge ereksjonen vil vara.

Det aller viktigaste er likevel at sex skal vera godt og frivillig, at du har lyst på sex, og at det skjer i trygge rammer saman med nokon du stoler på.

man and woman kissing under the sun
Det er mange tankar og følelsar i sving når ein skal ha sex for første gong. Dei aller fleste har sitt første samleie fordi dei er forelska. (Foto: Alejandra Quiroz/Unsplash)

Mange tenker på samleie når dei snakkar om sex, men sex kan vera alt frå onanering, beføling og kyssing til munnsex og penetrering.

Sex kan vera mykje forskjellig, men det handlar oftast om at to kjønnsmodne menneske stimulerer kvarandre sine kjønnsorgan på ulike måtar. (Illustrasjon: bubaone/iStock)

Gjennomsnittsalderen for å ha samleie for første gong, er 17 år for jenter og 18 år for gutar.

Den seksuelle lågalderen i Noreg er 16 år, noko som betyr at det er strengt forbode å ha sex med barn under 16 år, eller å få barn under 16 år til å utføra seksuelle handlingar.

man in black jacket and pants sitting on stairs
Det er strengt forbode å ha sex med barn under 16 år. (Foto: mali desha/Unsplash)

Sjølv om aldersgrensa for å ha sex er 16 år, er det likevel lurt å venta til du har lyst på sex, kjenner deg klar for det, og at du har ein seksualpartnar som du er trygg på. Det finst nemleg ingen fasit på kva god sex skal vera, så det er viktig at seksualpartnarane kan snakka saman – både før, under og etter samleiet – om kva som er godt og greitt.

Det er viktig at ein kjenner seg trygg på den ein skal ha sex med, slik at ein kan snakka saman om kva som er godt, og kva ein ikkje har lyst til. (Foto: Walid Riachy/Pexels)

For å beskytta mot seksuelt overførbare sjukdommar og uønska graviditet, bør ein alltid bruka kondom. Det finst òg andre prevensjonsmiddel som kan hindra uønska graviditet, men det er berre kondom som beskytter mot seksuelt overførbare sjukdommar.

assorted contraseptive lot
Det finst mange ulike typar prevensjon, men det er berre kondom som beskytter mot både uønska graviditet og seksuelt overførbare sjukdommar. (Foto: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash)

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag, Sex – og sånt

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta spørsmål knytta til seksuell og reproduktiv helsegjera greie for fysiske og psykiske endringar i puberteten og samtala om korleis dette kan påverka følelsar, handlingar og seksualitetreflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up