Snakka med éi stemme

FØREMÅL: x

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. x

Tips: x

For vidarekomne:
x

Snakka med éi stemme: ein intervjuer, to svarer med ei stemme. Om ein står fast: «Om igjen!»

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Konsenstrasjon, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Snakka med éi stemme