Spegel

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane konsentrera seg om å følgja kvarandre sine bevegelsar.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Del gruppa inn i par.
  2. Para stiller seg ansikt til ansikt, om lag éin meter frå kvarandre.
  3. Deltakar A startar ein bevegelse, medan deltakar B speglar bevegelsen til deltakar A.
  4. Etter ei stund byter deltakarane på oppgåvene: Deltakar B startar bevegelsen, medan deltakar A speglar bevegelsen.

Tips: Det er viktig å kunna samarbeida i denne øvinga, men prøv likevel å gjera bevegelsane så kompliserte og raske nok til at partnaren blir utfordra.

Alternativ A for vidarekomne:
Be partnarane om å bevega seg samtidig, utan at den eine fører og den andre følgjer. Para som ikkje greier å spegla bevegelsane, eller har ein deltakar som fører den andre, ryk ut av leiken. Instruktøren/leiaren går rundt i lokalet og er dommar.

Alternativ B for vidarekomne:
Alle deltakarane stiller seg i ein ring og speglar éin førar. Det blir stilig om deltakarane legg inn litt forseinking når dei skal kopiera bevegelsane, slik at gruppa skaper ein ringverknadseffekt.

Alternativ C for vidarekomne:
Instruktøren/leiaren sender éin deltakar ut mens ein førar blir valt. Alle deltakarane stiller seg i ein ring og speglar føraren. Deltakaren som blei sendt ut kjem inn og prøver å finna ut kven som er føraren.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Konsenstrasjon, Miming, Rørsleøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Spegel