Stoff

Grunnstoff, kjemiske sambindingar og blandingar

(Film: Stef/Pexels)

Heile verda er bygd opp av ulike stoff, og det finst stoff overalt rundt oss i kvardagen.

(Illustrasjon: Morten Hetland, basert på ein illustrasjon av Thomas Bedin)

Alle stoff kan delast inn i reine stoff og blandingar. Dei reine stoffa kan igjen delast inn i grunnstoff og kjemiske sambindingar.

Grunnstoff er bygd opp av berre éin type atom, som for eksempel jern (Fe), karbon (C) og neon (Ne). Jern finst mellom anna i boltar, karbon finn ein i grillkol og neon finst i lysreklameskilt. I periodesystemet finn du oversyn over alle grunnstoffa.

Kjemiske sambindingar består av fleire typar atom som har blitt bundne saman kjemisk, som for eksempel vatn (H2O), bordsalt (NaCl) og druesukker (C6H12O6).

Blandingar består av to eller fleire grunnstoff eller kjemiske sambindingar som er blanda saman, som for eksempel mjølk, stål og gjørme.

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

bruka atommodellar og periodesystemet til å gjera greie for eigenskapane til grunnstoff og kjemiske sambindingarbruka partikkelmodellen til å forklara faseovergangar og eigenskapane til faste stoff, væsker og gassar

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Stoff