Stoff

Grunnstoff, kjemiske sambindingar og blandingar

(Film: Stef/Pexels)

Heile verda er bygd opp av ulike stoff, og det finst stoff overalt rundt oss i kvardagen.

(Illustrasjon: Morten Hetland, basert på ein illustrasjon av Thomas Bedin)

Alle stoff kan delast inn i reine stoff og blandingar. Dei reine stoffa kan igjen delast inn i grunnstoff og kjemiske sambindingar.

Grunnstoff er bygd opp av berre éin type atom, som for eksempel jern (Fe), karbon (C) og neon (Ne). Jern finst mellom anna i boltar, karbon finn ein i grillkol og neon finst i lysreklameskilt. I periodesystemet finn du oversyn over alle grunnstoffa.

Kjemiske sambindingar består av fleire typar atom som har blitt bundne saman kjemisk, som for eksempel vatn (H2O), bordsalt (NaCl) og druesukker (C6H12O6).

Blandingar består av to eller fleire grunnstoff eller kjemiske sambindingar som er blanda saman, som for eksempel mjølk, stål og gjørme.

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

bruka atommodellar og periodesystemet til å gjera greie for eigenskapane til grunnstoff og kjemiske sambindingarbruka partikkelmodellen til å forklara faseovergangar og eigenskapane til faste stoff, væsker og gassar

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Stoff