Talemål i Norge

hovuddialektomrade
Noreg er delt inn i fire hovuddialektområde.
(Illustrasjon: Morten Hetland/Statens kartverk)

Noreg er eit langstrekt land, der høge fjell, djupe dalar og breie fjordar har ført til at folk i dei ulike bygdene har utvikla talemålet sitt litt forskjellig.

Sidan Noreg ikkje har noko offisielt standardtalemål, og dialektar stort sett blir aksepterter i dei fleste område i samfunnet, har dialektane fått leva vidare i dei ulike geografiske områda av landet.

Grovt rekna kan ein seia at det er omtrent like mange dialektar som det er kommunar i Noreg, altså fleire hundre variantar av norsk talemål. Likevel blir det for komplisert å skaffa seg oversyn over alle dialektforskjellane i dei ulike dialektområda. Difor har språkforskarar delt Noreg inn i fire hovuddialektområde: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og austnorsk.

Dei ulike kjenneteikna, som gjer det mogleg å plassera dialektane geografisk, blir kalla målmerke. Nokre av dei viktigaste målmerka er

  • blaute konsonantar (lenisering)
  • palatalisering
  • personleg pronomen
  • apokope
  • skarre-R/rulle-R
  • tjukk L/tynn L
Kjelder:
Venås, Kjell & Skjekkeland, Martin (15.02.2016). Dialekter i Norge. Store norske leksikon. Henta 25.10.2016 frå https://snl.no/dialekter_i_Norge.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Språkleg mangfald

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Talemål i Norge