Talemål i Norge

hovuddialektomrade
Noreg er delt inn i fire hovuddialektområde. (Illustrasjon: Morten Hetland/Statens kartverk

Noreg er eit langstrekt land, der høge fjell, djupe dalar og breie fjordar har ført til at folk i dei ulike bygdene har utvikla talemålet sitt litt forskjellig.

Sidan Noreg ikkje har noko offisielt standardtalemål, og dialektar stort sett blir aksepterter i dei fleste område i samfunnet, har dialektane fått leva vidare i dei ulike geografiske områda av landet.

Grovt rekna kan ein seia at det er omtrent like mange dialektar som det er kommunar i Noreg, altså fleire hundre variantar av norsk talemål. Likevel blir det for komplisert å skaffa seg oversyn over alle dialektforskjellane i dei ulike dialektområda. Difor har språkforskarar delt Noreg inn i fire hovuddialektområde: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og austnorsk.

Dei ulike kjenneteikna, som gjer det mogleg å plassera dialektane geografisk, blir kalla målmerke. Nokre av dei viktigaste målmerka er

  • blaute konsonantar (lenisering)
  • palatalisering
  • personleg pronomen
  • apokope
  • skarre-R/rulle-R
  • tjukk L/tynn L
Kjelder:
Venås, Kjell & Skjekkeland, Martin (15.02.2016). Dialekter i Norge. Store norske leksikon. Henta 25.10.2016 frå https://snl.no/dialekter_i_Norge.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Språkleg mangfald

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Talemål i Norge