Tømmerstokk

FØREMÅL: Dette er ei tryggleiksøving som òg har eit lite meditasjonspreg over seg.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir delte inn i grupper på fem–seks personar.
  2. Gruppene stiller seg rundt på golvet med god avstand til kvarandre.
  3. Kvar gruppe dannar ein tett sirkel rundt éin av deltakarane.
  4. Deltakaren i midten lukker augene, slappar av og står opp med armane tett inntil kroppen.
  5. Medan deltakaren i midten står heilt i ro, fører dei andre deltakarane i gruppa  kroppen til den i midten forsiktig fram og tilbake rundt i ringen. Det er viktig at alle er konsentrerte, slik at «tømmerstokken» ikkje fell i golvet.
  6. Når gruppa byrjar å få kontroll på føringa, kan dei utvida diameteren på ringen og skubba kroppen til den i midten forsiktig fram og tilbake.
  7. Gruppa rullerer på kven som står i midten, slik at alle får prøvd seg.

Tips: Denne øvinga er tufta på tillit og konsentrasjon, og her får instruktøren/leiaren ei viktig observasjonsrolle. Den som står i midten må alltid kjenna seg trygg, elles vil ikkje øvinga fungera.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Gruppeøvingar, Konsenstrasjon, Rørsleøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Tømmerstokk