Tungegymnastikk

FØREMÅL: Tydeleg uttale er viktig for all framføring på scenen, og her er nokre eksempel på tungegymnastikk-øvingar som vil trena opp uttalen til deltakarane.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Deltakarane stiller seg opp framfor instruktøren/leiaren.
 2. Instruktøren/leiaren seier ei setning høgt, gjerne med overdriven tydeleg uttale.
 3. Deltakarane gjentek setninga i kor, med høg stemme og overdriven tydeleg uttale.
 4. Instruktøren/leiaren seier den same setninga like høgt og tydeleg, men denne gongen noko raskare, og deltakarane gjentek setninga i det same tempoet.

Døme på setningar:

 • Byens beste baker, Bjørn Brun, baker bare brune brente berlinerboller.
 • Fem flate flyndrer på ett flatt fat.
 • Fisker’n Finn fiska fersk fisk forrige fredag.
 • Fule fluers fugleflukt flyr fluksens flott.
 • Hadde jeg hatt den hatten jeg hadde hatt, så hadde jeg hatt en hatt jeg òg!
 • Ibsens ripsbusker og andre buskvekster.
 • Laksefisker, torskefisker.
 • Seks lekre lakser i en lakseeske.
 • Pappa pakker pappesker.
 • Takpapp, veggpapp, papp og papir.
 • Rabarbra er bare bra, sa Barbra.
 • Russiske ripsbusker og andre russiske ripsbusksvekster.
 • Stekt torsk, kokt torsk.
 • Stridige Stina strikker stadig stramme og stilige stripete stretch-strømper.
 • Toget fra Tøllesø tøffer mange tunge tusser hjem.
 • Voksen bokser vasker bukser.
 • Skal det være verre vær hver hverdag, så skal det være verre vær hver hverdag.
 • Distriktets Båtutstyrsbutikk distribuerte bare brukt båtutstyr.

Tips: Instruktøren/leiaren bør variera både setningar, artikulasjon, tonefall og tempo, slik at deltakarane får mest mogleg trening, utan at det blir kjedeleg.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Konsenstrasjon, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Tungegymnastikk