Tungegymnastikk

FØREMÅL: Tydeleg uttale er viktig for all framføring på scenen, og her er nokre eksempel på tungegymnastikk-øvingar som vil trena opp uttalen til deltakarane.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Deltakarane stiller seg opp framfor instruktøren/leiaren.
 2. Instruktøren/leiaren seier ei setning høgt, gjerne med overdriven tydeleg uttale.
 3. Deltakarane gjentek setninga i kor, med høg stemme og overdriven tydeleg uttale.
 4. Instruktøren/leiaren seier den same setninga like høgt og tydeleg, men denne gongen noko raskare, og deltakarane gjentek setninga i det same tempoet.

Døme på setningar:

 • Byens beste baker, Bjørn Brun, baker bare brune brente berlinerboller.
 • Fem flate flyndrer på ett flatt fat.
 • Fisker’n Finn fiska fersk fisk forrige fredag.
 • Fule fluers fugleflukt flyr fluksens flott.
 • Hadde jeg hatt den hatten jeg hadde hatt, så hadde jeg hatt en hatt jeg òg!
 • Ibsens ripsbusker og andre buskvekster.
 • Laksefisker, torskefisker.
 • Seks lekre lakser i en lakseeske.
 • Pappa pakker pappesker.
 • Takpapp, veggpapp, papp og papir.
 • Rabarbra er bare bra, sa Barbra.
 • Russiske ripsbusker og andre russiske ripsbusksvekster.
 • Stekt torsk, kokt torsk.
 • Stridige Stina strikker stadig stramme og stilige stripete stretch-strømper.
 • Toget fra Tøllesø tøffer mange tunge tusser hjem.
 • Voksen bokser vasker bukser.
 • Skal det være verre vær hver hverdag, så skal det være verre vær hver hverdag.
 • Distriktets Båtutstyrsbutikk distribuerte bare brukt båtutstyr.

Tips: Instruktøren/leiaren bør variera både setningar, artikulasjon, tonefall og tempo, slik at deltakarane får mest mogleg trening, utan at det blir kjedeleg.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Konsenstrasjon, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Tungegymnastikk