Forsøk: Undersøk «mikroverda»

Fakta

Den enklaste mikroskop-typen blei tatt i bruk på 1500-talet, og førte til store forandringar for naturvitskapen: Menneska kunne plutseleg studera detaljar som ikkje var synlege for berre augo.

Nysgjerrige menneske fekk ein ny måte å utforska naturen på, og ved hjelp av mikroskopet blei det oppdaga ørsmå organismar som ingen før hadde visst om.

Framgangsmåte

  1. Legg objektet du vil undersøka på objektbordet (under objektivet).
  2. Studer objektet og legg merke til detaljane.
  3. Teikn av det du ser så detaljert som du kan i eit observasjonsskjema (klikk på biletet for å opna ein større versjon i ei ny fane):
  4. Noter under observasjonsskjemaet kva objekt du studerte og kor høg forstørringsgrad du brukte.

Kjelder

Finstad, Hanne S., Kolderup, Jørgen & Jørgensen, Eva C. (2006). Trigger: Elevbok naturfag 8. trinn: Forenklet utgave. Oslo: N.W. Damm & Søn AS.

Material og utstyr

  • Stereomikroskop eller forstørringsglas
  • Teiknesaker
  • Ulike objekt som kan undersøkast (blom, insekt, lauvblad, kongle, hårstrå, papirbit, huda på fingeren din…)

Foto

Blomsten på eit pæretre forstørra 100 gonger med eit stereomikroskop.
(Foto: Aelwyn/Wikimedia Commons)[/caption]Mikroskopbilete av torvmoseblad. (Foto: Svein Gunnar Råen) Mikroskopbilete av torvmoseblad.
(Foto: Svein Gunnar Råen)[/caption]

Sist oppdatert:

Kategori:

Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Forsøk: Undersøk «mikroverda»