Utviklinga av norsk språk

Har du nokon gong tenkt på kvifor norsk liknar veldig mykje på svensk og dansk, og kvifor nordmenn forstår veldig mange tyske og engelske ord?

For å finna svar på kvifor det er slik, må me sjå på korleis det norske språket har utvikla seg fram til slik det er i dag. Dei aller fleste språka som blir snakka og skrivne i Europa i dag, samt nokre språk i Sør-Asia, stammar frå eitt felles urspråk: Indoeuropeisk.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Språkleg mangfald

Forfattar:

Kompetansemål:

forklara den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk, og reflektera over statusen til dei offisielle språka i Noreg i dag

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Utviklinga av norsk språk