Utviklinga av norsk språk

Har du nokon gong tenkt på kvifor norsk liknar veldig mykje på svensk og dansk, og kvifor nordmenn forstår veldig mange tyske og engelske ord?

For å finna svar på kvifor det er slik, må me sjå på korleis det norske språket har utvikla seg fram til slik det er i dag. Dei aller fleste språka som blir snakka og skrivne i Europa i dag, samt nokre språk i Sør-Asia, stammar frå eitt felles urspråk: Indoeuropeisk.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Språkleg mangfald

Forfattar:

Kompetansemål:

forklara den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk, og reflektera over statusen til dei offisielle språka i Noreg i dag

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Utviklinga av norsk språk