Vil du vera med?

FØREMÅL: Denne improvisasjonsøvinga er meint for å gjera deltakarane bevisste på kva som skjer når ein blokkerer forslag.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Deltakarane blir sette saman to-og-to, og fordeler seg rundt i rommet med god avstand til dei andre para.
  2. Den eine deltakaren byrjar improvisasjonen med å spørja den andre om han/ho vil vera med å gjera ein aktivitet, til dømes fiska, gå tur, sykla, spela fotball, eller liknande.
  3. Den andre deltakaren svarer med ein setning som byrjar med «Ja, men…».
  4. Deltakarane improviserer vidare fram ein samtale der kvar setning byrjar med «Ja, men…». Slik held dei det gåande i nokre minutt.
  5. Deretter skal deltakarane improvisera fram ein samtale, der kvar setning byrjar med «Ja, og så…», og slik held dei det gåande i nokre minutt.

Tips: Spør om deltakarane merkar at historia blir mykje enklare å driva fram når dei svarer med «Ja, og så…» i staden for «Ja, men…».

For vidarekomne:
Øvinga kan gjerast vanskelegare ved at deltakarane må spela ut alle forslaga som dei kjem med. For å gjera det enklare å koma i gang, kan instruktøren definera tema på førehand: «Grotteekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»…

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Improvisasjon, Parøvingar, Rørsleøvingar, Skodespelteknikk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Vil du vera med?