VØSL-skjemaet kan òg forenklast dersom ein stryk «Slik skal eg læra det», til eit VØL-skjema:

Eit VØL-skjema ikkje er nokon lesestrategi, men kan hjelpa deg å tenkja over kva du veit frå før og kva du ynskjer å læra av å lesa teksten.

VØL-skjemaet er særskilt nyttig ved arbeid med fagtekstar.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Tekst i kontekst

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva og reflektera over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosabruka lesestrategiar tilpassa føremålet med lesinga

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
VØL-skjema