VØSL-skjemaet kan òg forenklast dersom ein stryk «Slik skal eg læra det», til eit VØL-skjema:

Eit VØL-skjema ikkje er nokon lesestrategi, men kan hjelpa deg å tenkja over kva du veit frå før og kva du ynskjer å læra av å lesa teksten.

VØL-skjemaet er særskilt nyttig ved arbeid med fagtekstar.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Tekst i kontekst

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva og reflektera over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosabruka lesestrategiar tilpassa føremålet med lesinga

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
VØL-skjema