representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane