Sist oppdatert:

Kategori:

Matematikk, Tal og algebra

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikanerepresentere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonanerepresentere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformeneutforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Brøk