Sist oppdatert:

Kategori:

Matematikk, Tal og algebra

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikanerepresentere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonanerepresentere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformeneutforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Brøk