beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster