lytta til og lesa tekstar på svensk og dansk, og gjera greie for innhald og språklege trekk