Nordiske språk

Dei nordiske språka er eit sett av språk som høyrer til den germanske språkgruppa. Dei fem viktigaste nordiske språka er norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk. Svensk, norsk og dansk er nære språklige naboer og utgjør sammen med islandsk og færøysk de nordiske språkene. I filmen samtaler Amie, Sandra og Johannes om verdien av det språklige fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Norsk er det offisielle språket i Noreg og er snakka av om lag 5 millionar menneske. Det finst to hovudvarietetar av norsk: Bokmål og Nynorsk. Bokmål er eit varietet som er basert på dansk, medan Nynorsk er basert på dialektene i Noreg. Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk: bokmål og nynorsk.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Svensk er det offisielle språket i Sverige og er snakka av om lag 10 millionar menneske. Det er eit svært likt språk til norsk, men har nokre skilnader i uttale og skrivemåten. I svensk, norsk og dansk er ordforrådet i hovedsak veldig likt, men av de tre nabospråkene har svensk desidert flest særegne ord. Sandra gir i filmen eksempler på flere slike særegne ord i tillegg til å fortelle om andre sentrale kjennetegn ved svensk språk.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Dansk er det offisielle språket i Danmark og er snakka av om lag 6 millionar menneske. Det er eit svært likt språk til norsk og svensk, og dei tre språka er ofte kalla «dei skandinaviske språka». I dansk er det større forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives enn tilsvarende i svensk og norsk. Johannes tar i filmen for seg noen særtrekk ved dansk uttale, for eksempel forkortning av lyder og støt. Forkortning av lyder kan være at endelsen blir utelatt (kan blir til ka´) eller at lyder inne i ordene forkortes (siger blir til si´r). Dansk er alene i Norden om å ha det såkalte støt, et lydfenomen som kan være vanskelig både å uttale og å høre.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Islandsk er eit eige språk som er snakka av om lag 300 000 menneske. Det er eit germansk språk som har halde seg svært likt det gamle norrøne språket, og har mange eldgamle ord og grammatikkreglar. Island er det landet i Norden som språklig har endret seg minst fra den gangen alle snakket urnordiske. Programlederne forteller om islandske særtrekk og om hvordan de klarer å beholde språket så urørt.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Færøysk er eit eige språk som er snakka av om lag 50 000 menneske på Færøyane. Det er eit germansk språk som er svært likt islandsk, men har vore påverka av norsk og dansk. Sammenlignet med de andre nordiske landene er færinger best på språkforståelse i Norden. Færøysk kan sies å stå på et mellomtrinn mellom sørvestnorsk og islandsk. Færøyene er det minste landet i Norden, men de har allikevel dialekter, i motsetning til Island, som ikke har det.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Nordiske språk