drøfte kva ein kan gjere om eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet blir brotne