Energiformer og energiovergangar

Alt som finst i naturen har lagra energi i bindingane sine. Energi kan aldri bli skapt eller forsvinna; den kan berre gå frå ei energiform til ei anna energiform.

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

I simuleringa under får du ein grunnleggjande introduksjon om energiformer og energiovergangar. Hugs å skru på valet for energisymbol.

Oppgåver

  1. Vel Introduksjon i simuleringa over, og sjå kva som skjer med energien når du først varmar opp ein murstein over eit varmeapparat, og deretter legg mursteinen oppi ei bøtte med vatn.
  2. Vel Energisystem i simuleringa over, og lag eit energisystem som viser korleis energi kan bli omdanna, transportert og lagra.

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

gjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Energiformer og energiovergangar