Energiformer og energiovergangar

I simuleringa under får du ein grunnleggjande introduksjon om energiformer og energiovergangar. Hugs å skru på valet for energisymbol.

Oppgåver

  1. Vel Introduksjon i simuleringa over, og sjå kva som skjer med energien når du først varmar opp ein murstein over eit varmeapparat, og deretter legg mursteinen oppi ei bøtte med vatn.
  2. Vel Energisystem i simuleringa over, og lag eit energisystem som viser korleis energi kan bli omdanna, transportert og lagra.

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

gjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Energiformer og energiovergangar