Økologi – samspelet i naturen

Biologisk mangfald
Illustrasjon: Frits Ahlefeldt (CC BY-NC-ND 4.0)

Kjelder:
Kjeldsen, Ragnhild. (20.12.2018) Samandrag – Økologi – samspelet i naturen. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 29.10.2020 frå https://ndla.no/article/13665 (CC BY-SA 4.0)

Sist oppdatert:

Kategori:

Jorda og livet på jorda, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

utforska samanhengar mellom abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem og diskutera korleis energi og materie blir omdanna i krinsløp

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Økologi – samspelet i naturen