Økologi – samspelet i naturen

Biologisk mangfald
Illustrasjon: Frits Ahlefeldt (CC BY-NC-ND 4.0)

Kjelder:
Kjeldsen, Ragnhild. (20.12.2018) Samandrag – Økologi – samspelet i naturen. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 29.10.2020 frå https://ndla.no/subjects/subject:21/topic:1:182640/topic:1:175929/resource:1:181765 (CC BY-SA 4.0)

Sist oppdatert:

Kategori:

Jorda og livet på jorda, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

utforska samanhengar mellom abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem og diskutera korleis energi og materie blir omdanna i krinsløp

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Økologi – samspelet i naturen