Økologi – samspelet i naturen

Biologisk mangfald
Illustrasjon: Frits Ahlefeldt (CC BY-NC-ND 4.0)

Kjelder:
Kjeldsen, Ragnhild. (20.12.2018) Samandrag – Økologi – samspelet i naturen. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 29.10.2020 frå https://ndla.no/subjects/subject:21/topic:1:182640/topic:1:175929/resource:1:181765 (CC BY-SA 4.0)

Sist oppdatert:

Kategori:

Jorda og livet på jorda, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

utforska samanhengar mellom abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem og diskutera korleis energi og materie blir omdanna i krinsløp

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Økologi – samspelet i naturen