Rapportgenerator

Sist oppdatert:

Kategori:

Naturfag, Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar

Forfattar:

Kompetansemål:

delta i risikovurderingar knytta til forsøk og følgja sikkerheitstiltakautforska faseovergangar og kjemiske reaksjonar, og beskriva kva som kjenneteiknar deiutforska kjemiske reaksjonar, forklara massebevaring og gjera greie for betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Rapportgenerator