Rapportgenerator

Sist oppdatert:

Kategori:

Naturfag, Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar

Forfattar:

Kompetansemål:

delta i risikovurderingar knytta til forsøk og følgja sikkerheitstiltakautforska faseovergangar og kjemiske reaksjonar, og beskriva kva som kjenneteiknar deiutforska kjemiske reaksjonar, forklara massebevaring og gjera greie for betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Rapportgenerator