Rapportgenerator

Sist oppdatert:

Kategori:

Naturfag, Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar

Forfattar:

Kompetansemål:

delta i risikovurderingar knytta til forsøk og følgja sikkerheitstiltakautforska faseovergangar og kjemiske reaksjonar, og beskriva kva som kjenneteiknar deiutforska kjemiske reaksjonar, forklara massebevaring og gjera greie for betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Rapportgenerator