Eit styrkenotat hjelper til med å få ein struktur og oversyn på innhaldet i eit emne.

Styrke 1 er hovudemnet, medan styrke 2 fortel noko meir detaljert om styrke 1.

Styrke 3 fortel meir detaljert om styrke 2, og slik held det fram så lengje det er føremålstenleg.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Tekst i kontekst

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva og reflektera over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosabruka lesestrategiar tilpassa føremålet med lesinga

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Styrkenotat