Gasskraft

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta korleis energiproduksjon og energibruk kan påverka miljøet lokalt og globaltgjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Gasskraft